16 юли 2013 г.

Могила Вифор, Лешникова могила

В могила Вифор е открит гроб от средата а  IV в. пр. Хр. Той разкрива сравнително запазен скелет на мъж, положен заедно с шест глинени съда, множество сребърни и бронзови накити. Три местни керамични канички са свидетелство за високото равнище на керамичното проиводство в древна Тракия. Открити са пет пръстена, върху чиито елипсовидни плочки са вдлъбнати различни  изображения. Предполага се, че са ползвани за печати. Намерени са десет сребърни висулки  от огърлица, които имат формата на лунен сърп. Те са характерни повече за римската епоха и се срещат изключително рядко в по-ранно време. Инвентарът се допълва от още няколко пирамидални висулки, халки и две сребърни монети.

сребърна кана - Лешникова могила;
снимка: Институт за изследване на изкуствата

В Лешникова могила е открит примитивно изграден гроб, погребението в който е извършен чрез трупополагане. Инветарът се състои от съдове и предмети от глина - кантарос, ойнохое, амфора и позлатени топчета от венец; желязо - юзда и гвоздей; бронз - три съда, пластинки и гвоздеи и сребро - фиала, каничка, накрайници за ремък и апликации. Един от бронзовите съдове е кана с трилистно устие. Сребърната каничка е от три части - дъно с ниско пръстеновидно столче и легло за тялото, тяло с яйцевидна форма, фуниевидно устие и изпъкнал орнаментален пояс, лентеста дръжка с волути  в долния край. Фиалата е с архаична форма. Тялото е покрито с украса от силно издължени пластични листа, които завършват като йонийска кима. Умбото е силно изпъкнало, а около него от външната страна е врязан надпис на старогръцки.Все още не е разтълкуван.
Съществува известно противоречие между примитивно изграденото гробно съоръжение и богатия инвентар. Предполага се, че една част от него е попаднала там като като военен или с друг произход трофей. Гробът се датира от края на V в. пр. Хр.

Полусферичен съд. Лешникова могила
снимка: Институт за изследване на изкуствата
Използвана литература:
Китов, Г, "Новооткрити паметници на тракийската култура в Казанлъшко", в. "Искра" Казанлък, 1995

Няма коментари:

Публикуване на коментар