7 юли 2013 г.

Пъдарската могила

Пъдарската могила се намира на около 2,3 км северозападно от Шипка. В нея е открито правоъгълно гробно съоръжение, което огражда каменен саркофаг, разположен в източния му край. На изток от съоръжението има оградна каменна стена, обърната към гробницата, построена с камъни и споена с глина. Каменият саркофаг е изработен от мек варовиков камък. Долната му част е изработена от два монолитни камъка, оформени като камера, а капакът е с леко загатнато триъгълно сечение. Гробницата е ограбена. Единствената находка е една сребърна тасоска тетрадрахма от втори период, която позволява датиране на съоръжението след средата на II в. пр. Хр. 


Гробно съоръжение в Пъдарската могила

Гробницата е изградена от ломени и речни камъни, споени с глина, които оформят вход от юг с размери 1,22 м. Запазените стени на лицето от юг са с височина 1,60 м до 1,30 м., а стените са 6,45 м. Съоръжението е ориентирано по посоките на света. Саркофагът е с размери 2,30 х 0,80 м. Твърде фините му стени са причина след повдигането му да се разруши. Каменната стена на изток от гробницата има функция на укрепващ елемент в комплекса. Тя вероятно е имала определена ритуална функция, ако се съди по двете обредни ями в пространството на юг от входа на гробницата. Ямите са пълни с пепел, фрагментирана керамика, животински кости и керемиди. Това съоръжение няма близък паралел не само в районна, но и на територията на Тракия.
Преди да се стигне до централното гробно съоръжение, в могилния насип са открити още осемнадесет вторични погребения, извършени чрез трупополагане по езически и християнски обичай. Според гробните съоръжения, погребалния обред и гробния инвентар (предимно накити и керамика), погребенията се датират в два различни периода от края на античността. Първите, извършени направо в пръстта и бедни на находки са от края на желязната епоха - I в. пр. Хр. При вторите - гробните камери са изградени от керемиди или тухли, а погребалите дарове са от стъкло и метал. Те се датират от римската епоха - края на III - IV в.

Използвана литература:
Чолаков, С. "Антропологично проучване на Пъдарската могила при Шипка, Казанлъшко", сб. "Първи международен симпозиум СЕВТОПОЛИС". Надгробите могили в югоизточна Европа", В. Търово. 1994 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар