24 юли 2013 г.

Грифоните

гробницата с грифоните, фронтон 
В друга могила от некропола Шушманец е открита най-голямата, известна досега куполна гробница в Тракия. Състои се от дромос, дълъг 8 м и широк 4,70 м. Забележителна е нейната представителна фасада и фалшив релефен, неразчленен фронтон В средата му е моделирана палмета, а в краищата - полупалмети със заострено листо, наподбяващи глави на грифони. От двете страни на входа са имитирани колонни с капители, а пред него - козирка от керемиди. Някои от тях са във вид на плочи, други са извити.


Предверието е правоъгълно 1,36 м х 2,12 м, с двускатно покритие.
Гробната камера е с кръгъл план и е с диаметър 3,33 м. Тя има куполно покритие, започващо от първия ред и е с височина 3,90 м. Вратата към гробната камера е открита разбита и парчета от нея са лежали в предверието. На място е останала долната част на дясното крило. Желязната скоба, с която е била закачена вратата е във форма на лабрис. До северната стена е разположено погребално ложе с пластична украса, изградено от добре обработени каменни блокове. То е закрепено за пода с оловна заливка. Пред него е поставена каменна масичка.


Подът на предверието и камерата е бил застлан с каменни плочи, покрити с бяла замазка. Със същата замазка са били обработени и стените им.
Цялата гробница е изградена от идеално обработени и прецизно свързани с железни скоби каменни блокове. Гробницата е била ограбена още в древността. Открити са две златни мъниста между камъните на ложето, отделни златни люспи и дребни късове от сребро и бронз. Въз основа на тях е може да бъде направена точна датировка на съоръжеието. Планът и начинът на изграждане са аналогични с тези на гробницата в могилата Голямата Арсеналка. Усъвършенстванията и подобренята при Грифоните се дължат вероятно на 1-2 десетилетия разлика.

Храмът в могилата Грифоните
план по Ел. Крондева, Ст. Гошев

В съседната на Грифоните - Еленина могила е открит детски гроб. В него са намерени няколко старогръцки съда, дървен амулет с форма на човешко тяло, глинен култов предмет и други материали. Сред тях най-неочаквано е открита малка дървена кутийка с четиридесет монети от IV в. пр. Хр. Намирането на толкова монети в един гроб не е познато до този момент.


В Синева могила е открито каменно струпване, което разкрива гробна яма с приблизителни размери 5 х 6 м. В нея са открити петдесет броя върхове на стрели, пълен комплект за конска амуниция, златен пръстен и други по-незначителни предмети.
Уникалното в конската амуниция са лицата на пластинките, покрити с животински изображения. Те са непознати от досегашните разкопки в Тракия и са подобни а такива, открити в Южна Русия и Украйна в земите на скитите. Голяма стойност има сребърния начелник, в чиято украса основен елемент е глава на лъв. Откритият златен пръстен също е непознат от досегашните проучвания. Върху плочката му са изобразени грозд, костенурка и грифон.


Няма коментари:

Публикуване на коментар