17 юли 2013 г.

Шушманец
В могилия некропол около и в огромната могила Шушманец също са направени интересни открития. Той се състои от пет могили, като в три от тях има открити гробници. В самата могила Шушманец през 1996 г е разкрита уникална тракийска гробница. Могилата е висока 20 м и е с диаметър 200 м. Гробницата според археолога Георги Китов има най-високата фасада, откривана до този момент в България - 5,6 м. Дромосът също е най- широкият известен досега - 6 м. Това е единствената гробница, чийто вход е подпрян с колона в йонийски стил. 

йонийска колона на входа на могилата Шушмаец
Предверието е правоъгълно с полуцилиндрично покритие - македонски тип, а камерата е кръгла с куполно покритие. Досега такова съчетание не е срещано в България, както и в целия античен свят. Куполът на гробницата е подпрян с дорийска колона. Тя е замазана със снежнобяла замазка и има диаметър 0,5 м. По периферията на помещението са моделирани още седем колони с канелюри. Над тях има хоризонтален изпъкнал пояс и издадени четиристенни подпори. Цялата камера е била измазана с щукатура, която на места е паднала. Диаметърът и височината на камерата са  около 4 м. Страничните стени са разделени на три хоризонтали пояса, които вероятно отразяват представата за строежа на света - подземен, земен и небесен. Последният - небесният наподобява на слънчевия диск, обожествяван от траките чрез 15 радиално разположени каменни блока. Гробницата е имала фронтон, украсен с акротерии и антифакси. Той е бил разрушен. От него е запазен само страничен антифакс с полупалмета, наподобяваща глава на грифон. Над входа към кръглата камера е имало фалшив фронтон, подобен на този от Грифоните, но видимо по-прецизно изпълнен.
Входът към помещението е затварян с двукрила, касетирана врата, сега - разрушена. В касетите са врязани орнаменти, тип въртящ се слънчев диск, по някое време, скрити с дебел пласт червена боя.
Археологът Георги Китов определя тази гробница като тракийски храм - мавзолей, в който са извършвани орфически практики и впоследствие превърната в гробница. Построяването ѝ се датира в началото на IV в. пр. Хр.
Гробницата е била ограбена още в древността. Открити са само един железен косер, няколко незначителни фрагмента от предмети, както и скелетите на 4 коня и 2 кучета в пода на предверието.

дорийски колони в камерата на гробницата
в могилата Шушманец; Снимка: в. "Долина"
Използвана литература:
1. Димитров, Ст. "ТЕМП '96. Гробницата с най-много "най"". в. "Искра", Казанлък, бр. 68, 1996
2. Китов, Г., "Долината на тракийските владетели (I)", АРХЕОЛОГИЯ 1, 2003 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар